14 kwietnia 2016
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
tel. centrala: 95 748 81 00 sekretariat: 95 748 8103, fax 095 748 81 34 lub 061 641 80 18
e-mail: urzad@miedzychod.pl, http: www.miedzychod.pl
 
 
Obsługa biuletynu

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Biuletyn zawiera i udostępnia dane podmiotu i informacje dotyczące statusu prawnego lub formy prawnej podmiotu, organizacji oraz przedmiotu działalności i kompetencji podmiotu, organów podmiotu i osobach sprawujących w nich funkcje oraz ich kompetencjach, strukturze własnościowej podmiotu, majątku, którym dysponuje, informacje o zasadach funkcjonowania podmiotu, w tym o trybie działania władz i ich jednostek organizacyjnych, trybie działania w zakresie wykonywania zadań publicznych, działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych, sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych. Aby ułatwić Państwu poruszanie się po strukturze Biuletynu poniżej przedstawiamy instrukcję obsługi Biuletynu.

Struktura menu
Po lewej stronie znajduję się menu nawigacyjne składające się z czterech głównych zakładek: Strona główna, Informacje, aktualności, Procedury, Majątek, Administracja.

Strona główna
Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie strony powitalnej Biuletynu na której znajdują się podstawowe informacje dotyczące podmiotu, redakcji, statystyki odwiedzin, rejestru zmian oraz instrukcja obsługi. Zakładka jest dostępna w każdym momencie przeglądania Biuletynu.

Informacje, Majątek
W ramach tej zakładki znajdują się informacje, które udostępnia podmiot. Są one pogrupowane na poszczególne działy, np.: Prawo, Gospodarka, Urząd, Jednostki itp. Po wybraniu dowolnego z działów wyświetlana jest informacja, która znajduje się w ramach tego działu oraz rozwijane są podrozdziały. Wybranie z lewego menu podrozdziału powoduje wyświetlenie informacji zawartych w tym podrozdziale.
W dowolnym momencie można wydrukować wyświetloną informację korzystając z opcji "do druku", wysłać e-mailem korzystając z opcji "wyślij" wybierając klawisz znajdujący się pod informacją.

aktualności
W tej zakładce znajdują się informacje o charakterze czasowym, np. Zamówienia publiczne, Obwieszczenia, Komunikaty, Ogłoszenia. Po wybraniu tej zakładki pojawi się lista z dostępnymi typami aktualności. Po wybraniu konkretnego typu aktualności pojawi się spis wszystkich informacji w danej grupie posortowanych wg dat. Wybranie konkretnej wiadomości z listy spowoduje jej wyświetlenie. Również tutaj dostępne są opcje "do druku" i "wyślij".

Procedury
W tej zakładce znajdują się informacje o sprawach, które można złożyć w urzędzie. Są one pogrupowane na poszczególne działy, podobnie jak informacje. Po wybraniu działu pojawi się spis wszystkich procedur w danym dziale. Wybranie konkretnej procedury z listy spowoduje jej wyświetlenie. Również tutaj dostępne są opcje "do druku", "wyślij".

Moduł wyszukiwania
Moduł ten służy do szybkiego wyszukiwania treści na stronach Biuletynu. Po wpisaniu w polu edycyjnym poszukiwanego zwrotu i naciśnięciu klawisza "szukaj" zostaną odnalezione wszystkie aktualne Informacje, Procedury i aktualności w których występuje wpisany zwrot.

Administracja
W ramach tego menu znajduję się panel administracyjny dostępny dla uprawnionych użytkowników po podaniu hasła dostępu.

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA