14 kwietnia 2016
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
tel. centrala: 95 748 81 00 sekretariat: 95 748 8103, fax 095 748 81 34 lub 061 641 80 18
e-mail: urzad@miedzychod.pl, http: www.miedzychod.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2 
województwo: wielkopolskie, powiat: międzychodzki
tel. centrala: 95 748 81 00 sekretariat: 95 748 8103, fax 095 748 81 34 lub 061 641 80 18 
e-mail: urzad@miedzychod.pl, http: www.miedzychod.pl
NIP: 595-00-07-019, Regon: 000524594

Konto bankowe:
PKO Bank Polski SA

Rachunek Bieżący UMIG
31 1020 4027 0000 1302 1219 1849
- dochody własne
- wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym opłata skarbowa)
Rachunek bieżący Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego
27 1020 4027 0000 1102 1294 7067
- dotacje i subwencje,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych,
Rachunek na wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
66 1020 4027 0000 1402 1294 7091
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
49 1020 4027 0000 1102 1219 3951
Depozyt
95 1020 4027 0000 1802 1219 3944


Urząd Miasta i Gminy Międzychód - godziny urzędowania
poniedziałek - 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek - 7.00.- 14.00
sobota - nieczynne
Godziny przyjmowania klientów przez Burmistrzów Międzychodu:
Poniedziałek: 16.00 - 17.00
Środa: 8.30 - 11.00

Rada Miejska Międzychodu
• Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu - Stefan Niedziółka 
• Zastępca Przewodniczącego - Janusz Skorupa

Burmistrz Międzychodu - Krzysztof Wolny
Zastępca Burmistrza - Rafał Ciszewicz 
Skarbnik Gminy Międzychód - Anna Andrałojć
Sekretarz Gminy Międzychód - Tomasz Rucki 

Biuro Obsługi Interesanta

95/748 81 00  -pokój nr 115
Sekretariat Burmistrza95/748 81 03urzad@miedzychod.plpokój nr 101
Burmistrz Międzychodu-burmistrz@miedzychod.plpokój nr 100
Zastępca Burmistrza Międzychodu-zastepca@miedzychod.plpokój nr 102
Skarbnik Gminy95/748 81 27skarbnik@miedzychod.plpokój nr 110
Sekretarz Gminy95/748 81 24sekretarz@miedzychod.plpokój nr 114
    

REFERAT

ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

   
Kierownik Krzysztof Dragoński95/748 81 28krzysztof.dragonski@miedzychod.plpokój nr 116
Stanowisko ds. kadr i archiwum95/748 81 28kadry@miedzychod.plpokój nr 116
Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu95/748 81 29informatyk@miedzychod.plpokój nr 104

REFERAT

SPRAW OBYWATELSKICH

   
Kierownik - Sekretarz Gminy   
Stanowisko ds. ewidencji ludności95/748 81 07e_lud@miedzychod.plpokój nr 200
Stanowisko ds. dowodów osobistych95/748 81 07e_lud@miedzychod.plpokój nr 200
Stanowisko ds. podmiotów gospodarczych95/748 81 07ewidencjadzialalnosci@miedzychod.plpokój nr 200
Stanowisko ds. obrony cywilnej i ppoż.95/748 81 08oc@miedzychod.plpokój nr 104

REFERAT

FINANSOWO - BUDŻETOWY

   
Kierownik Katarzyna Gmiąt95/748 81 30ksiegowosc@miedzychod.plpokój nr 105
Stanowisko ds. księgowości budżetowej95/748 81 30-pokój nr 105
Stanowisko ds. rachunkowości i obsługi kasowej95/748 81 26-pokój nr 111
Stanowisko ds. płac i rachunkowości95/748 81 30-pokój nr 105
Stanowisko ds. alimentacyjnych95/748 81 30-pokój nr 105

REFERAT

PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

   
Kierownik Piotr Biniaś95/748 81 19podatki@miedzychod.pl pokój nr 203
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych95/748 81 19-pokój nr 203
Stanowsiko ds. księgowości podatkowej95/748 81 25-pokój nr 112
Stanowisko ds. rachunkowości podatków i opłat95/748 81 25-pokój nr 112
Stanowisko ds. rachunkowości podatków i opłat95/748 81 25-pokój nr 112

REFERAT

NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

   
Kierownik Joanna Prokopczuk95/748 81 16gospodarkaprzestrzenna@miedzychod.plpokój nr 302
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym95/748 81 15-pokój nr 308
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami95/748 81 15gospodarkanieruchomosciami@miedzychod.plpokój nr 308
Stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym95/748 81 15-pokój nr 308
Stanowisko ds. planowania przestrzennego95/748 81 16-pokój nr 302

REFERAT

INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

   
Kierownik Wojciech Dyl95/748 81 32wojciech.dyl@miedzychod.plpokój nr 206
Stanowisko ds. drogownictwa95/748 81 36gospodarkakomunalna@miedzychod.plpokój nr 206
Stanowisko ds. inwestycji95/748 81 36-pokój nr 206
Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju95/748 81 36-pokój nr 206
Stanowisko ds. obszarów wiejskich95/748 81 17-pokój nr 211
Stanowisko ds. rozwoju wsi95/748 81 17rozwojwsi@miedzychod.plpokój nr 211

REFERAT

KOMUNALNO - ŚRODOWISKOWY

   
Kierownik Wojciech Dyl95/748 81 31wojciechdyl@miedzychod.plpokój nr 206
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej95/748 81 20gospodarkamieszkaniowa@miedzychod.plpokój nr 300
Stanowisko ds. budownictwa i mieszkalnictwa95/748 81 21-pokój nr 301
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi95/748 81 21-pokój nr 301
Stanowisko ds. ochrony środowiska95/748 81 21ochronasrodowiska@miedzychod.plpokój nr 301
Stanowisko ds. zieleni95/748 81 21zielenmiejska@miedzychod.plpokój nr 301

REFERAT

PROMOCJI I KULTURY

   
Kierownik Taduesz Wienke95/748 81 18tadeusz.wienke@miedzychod.plpokój nr 108
Stanowisko ds. promocji95/748 81 18promocja@miedzychod.plpokój nr 108
Stanowisko ds. promocji i współpracy95/748 81 18promocja@miedzychod.plpokój nr 108
URZĄD STANU CYWILNEGO   
Kierownik Gabriela Przybysz-Paszke95/748 81 06usc@miedzychod.plpokój nr 209
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA   
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu (kancelaria)95/748 81 00-pokój nr 115
Stanowisko ds. obsługi interesantów---
Stanowisko ds. obsług interesantów---
BIURO RADY MIEJSKIEJ   
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej95/748 81 10rada@miedzychod.plpokój nr 15
STRAŻ MIEJSKA   
Komendant Straży Miejskiej95/748 81 05strazmiejska@miedzychod.plpokój nr 304
Stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej95/748 81 05-

pokój nr 304

Stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej95/748 81 05-pokój nr 304

 

Urząd Miasta i Gminy Międzychód - godziny urzędowania

poniedziałek - 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek- 7.00-14.00
sobota - nieczynne

Godziny przyjmowania klientów przez Burmistrzów Międzychodu: 
Poniedziałek: 16.00 - 17.00
Środa: 8.30 - 11.00


Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzychodzie 
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel./fax: 95 748 2029 
www.opsmiedzychod.pl
email: ops@opsmiedzychod.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 700 - 1500
świadczenia rodzinne - poniedziałek 800 - 1600 
wtorek - piątek 700 - 1500

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (ul. Zamkowa) 
tel: 95 748 37 26; 667 707 742, 667 707 786, 667 707 927

Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty 
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 25 25, 95 748 81 31, 
fax: 95 748 25 25 w. 108
e-mail: zoeiao@post.pl
e-mail: dyrektor: zoeiao.dyr@post.pl
Nr wewnętrzne:
101 - kasa, dowozy
102 - płace
103 - księgowość
104 - główny księgowy
105 - dyrektor

 
Data wytworzenia: 2011-01-05
Data udostępnienia: 2011-01-05
Ilość wyświetleń: 23420
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Maciej Żurkowski

początek    <<    [ strona: 1 | z 1 ]    >>    koniec
    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA