14 kwietnia 2016
Biuletyn Informacji Publicznej
ostatnie zmiany
szukaj
statystyki
rejestr zmian
administracja
obsługa
redakcja
do pobrania
prawo
polityka prywatności
herb Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
tel. centrala: 95 748 81 00 sekretariat: 95 748 8103, fax 095 748 81 34 lub 061 641 80 18
e-mail: urzad@miedzychod.pl, http: www.miedzychod.pl
 
 

wysoki kontrast powiększ czcionkę drukuj wyślij
 
herb
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
64-400 Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2
województwo: wielkopolskie, powiat: międzychodzki
tel. centrala: 95 748 81 00 sekretariat: 95 748 8103, fax 095 748 81 34 lub 061 641 80 18
e-mail: urzad@miedzychod.pl, http: www.miedzychod.pl
NIP: 595-00-07-019, Regon: 000524594

Konto bankowe:
PKO Bank Polski SA
Rachunek Bieżący UMIG
31 1020 4027 0000 1302 1219 1849
- dochody własne
- wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym opłata skarbowa)
Rachunek bieżący Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego
27 1020 4027 0000 1102 1294 7067
- dotacje i subwencje,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
- dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych,
Rachunek na wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Międzychodzie
66 1020 4027 0000 1402 1294 7091
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
49 1020 4027 0000 1102 1219 3951
Depozyt
95 1020 4027 0000 1802 1219 3944

Urząd Miasta i Gminy Międzychód - godziny urzędowania
poniedziałek - 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek - 7.00.- 14.00
sobota - nieczynne
Godziny przyjmowania klientów przez Burmistrzów Międzychodu:
Poniedziałek: 16.00 - 17.00
Środa: 8.30 - 11.00

Rada Miejska Międzychodu
• Przewodniczący Rady Miejskiej Międzychodu - Stefan Niedziółka
• Zastępca Przewodniczącego - Janusz Skorupa

Burmistrz Międzychodu - Krzysztof Wolny
Zastępca Burmistrza - Rafał Ciszewicz
Skarbnik Gminy Międzychód - Anna Andrałojć
Sekretarz Gminy Międzychód - Tomasz Rucki

Biuro Obsługi Interesanta

95/748 81 00 - pokój nr 115
Sekretariat Burmistrza 95/748 81 03 urzad@miedzychod.pl pokój nr 101
Burmistrz Międzychodu - burmistrz@miedzychod.pl pokój nr 100
Zastępca Burmistrza Międzychodu - zastepca@miedzychod.pl pokój nr 102
Skarbnik Gminy 95/748 81 27 skarbnik@miedzychod.pl pokój nr 110
Sekretarz Gminy 95/748 81 24 sekretarz@miedzychod.pl pokój nr 114

REFERAT ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNY

Kierownik Krzysztof Dragoński 95/748 81 28 krzysztof.dragonski@miedzychod.pl pokój nr 116
Stanowisko ds. kadr i archiwum 95/748 81 28 kadry@miedzychod.pl pokój nr 116
Stanowisko ds. obsługi informatycznej Urzędu 95/748 81 29 informatyk@miedzychod.pl pokój nr 104

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

Kierownik - Sekretarz Gminy
Stanowisko ds. ewidencji ludności 95/748 81 07 e_lud@miedzychod.pl pokój nr 200
Stanowisko ds. dowodów osobistych 95/748 81 07 e_lud@miedzychod.pl pokój nr 200
Stanowisko ds. podmiotów gospodarczych 95/748 81 07 ewidencjadzialalnosci@miedzychod.pl pokój nr 200
Stanowisko ds. obrony cywilnej i ppoż. 95/748 81 08 oc@miedzychod.pl pokój nr 104

REFERAT FINANSOWO - BUDŻETOWY

Kierownik Katarzyna Gmiąt 95/748 81 30 ksiegowosc@miedzychod.pl pokój nr 105
Stanowisko ds. księgowości budżetowej 95/748 81 30 - pokój nr 105
Stanowisko ds. rachunkowości i obsługi kasowej 95/748 81 26 - pokój nr 111
Stanowisko ds. płac i rachunkowości 95/748 81 30 - pokój nr 105
Stanowisko ds. alimentacyjnych 95/748 81 30 - pokój nr 105

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Kierownik Piotr Biniaś 95/748 81 19 podatki@miedzychod.pl pokój nr 203
Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych 95/748 81 19 - pokój nr 203
Stanowsiko ds. księgowości podatkowej 95/748 81 25 - pokój nr 112
Stanowisko ds. rachunkowości podatków i opłat 95/748 81 25 - pokój nr 112
Stanowisko ds. rachunkowości podatków i opłat 95/748 81 25 - pokój nr 112

REFERAT NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kierownik Joanna Prokopczuk 95/748 81 16 gospodarkaprzestrzenna@miedzychod.pl pokój nr 302
Stanowisko ds. gospodarki mieniem komunalnym 95/748 81 15 - pokój nr 308
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami 95/748 81 15 gospodarkanieruchomosciami@miedzychod.pl pokój nr 308
Stanowisko ds. zarządzania mieniem komunalnym 95/748 81 15 - pokój nr 308
Stanowisko ds. planowania przestrzennego 95/748 81 16 - pokój nr 302

REFERAT INWESTYCJI I INFRASTRUKTURY

Kierownik Wojciech Dyl 95/748 81 32 wojciech.dyl@miedzychod.pl pokój nr 206
Stanowisko ds. drogownictwa 95/748 81 36 gospodarkakomunalna@miedzychod.pl pokój nr 206
Stanowisko ds. inwestycji 95/748 81 36 - pokój nr 206
Stanowisko ds. inwestycji i rozwoju 95/748 81 36 - pokój nr 206
Stanowisko ds. obszarów wiejskich 95/748 81 17 - pokój nr 211
Stanowisko ds. rozwoju wsi 95/748 81 17 rozwojwsi@miedzychod.pl pokój nr 211

REFERAT KOMUNALNO - ŚRODOWISKOWY

Kierownik Wojciech Dyl 95/748 81 31 wojciechdyl@miedzychod.pl pokój nr 206
Stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej 95/748 81 20 gospodarkamieszkaniowa@miedzychod.pl pokój nr 300
Stanowisko ds. budownictwa i mieszkalnictwa 95/748 81 21 - pokój nr 301
Stanowisko ds. gospodarowania odpadami komunalnymi 95/748 81 21 - pokój nr 301
Stanowisko ds. ochrony środowiska 95/748 81 21 ochronasrodowiska@miedzychod.pl pokój nr 301
Stanowisko ds. zieleni 95/748 81 21 zielenmiejska@miedzychod.pl pokój nr 301

REFERAT PROMOCJI I KULTURY

Kierownik Taduesz Wienke 95/748 81 18 tadeusz.wienke@miedzychod.pl pokój nr 108
Stanowisko ds. promocji 95/748 81 18 promocja@miedzychod.pl pokój nr 108
Stanowisko ds. promocji i współpracy 95/748 81 18 promocja@miedzychod.pl pokój nr 108

URZĄD STANU CYWILNEGO
Kierownik Gabriela Przybysz-Paszke 95/748 81 06 usc@miedzychod.pl pokój nr 209

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu (kancelaria) 95/748 81 00 - pokój nr 115
Stanowisko ds. obsługi interesantów - - -
Stanowisko ds. obsług interesantów - - -

BIURO RADY MIEJSKIEJ
Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej 95/748 81 10 rada@miedzychod.pl pokój nr 15

STRAŻ MIEJSKA
Komendant Straży Miejskiej 95/748 81 05 strazmiejska@miedzychod.pl pokój nr 304
Stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej 95/748 81 05 -
pokój nr 304

Stanowisko strażnicze w Straży Miejskiej 95/748 81 05 - pokój nr 304

Urząd Miasta i Gminy Międzychód - godziny urzędowania

poniedziałek - 8.00 - 17.00
wtorek - czwartek - 7.30 - 15.30
piątek- 7.00-14.00
sobota - nieczynne

Godziny przyjmowania klientów przez Burmistrzów Międzychodu:
Poniedziałek: 16.00 - 17.00
Środa: 8.30 - 11.00

 

    Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Strona kodowana w UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA